Obudowa

"Ciepłe" zabudowy komink�w wykonuje si� z tworzyw dobrze przewodz�cych ciep�o. S� to materia�y ceramiczne, takie jak kafle a tak�e odlewane p�yty szamotowe, g�adkie i strukturalne tynki zdu�skie, pokrywane specjalnymi zdu�skimi farbami i freskami. Komora kominka jest zamkni�ta, a obieg powietrza wewn�trz niej sprawia, �e obudowa jest r�wnomier­nie nagrzana, poniewa� powietrze przenosi na ni� ciep�o z paleniska. W tym typie zabudowy nie insta­luje si� kratek. Ciep�o przekazywane jest do wn�trz za po�rednictwem przyjaznego cz�owiekowi promieniowania, dzi�ki czemu pomieszczenie nie jest przegrzane i panuje w nim dobry mikroklimat.

"Zimne" zabudowy komink�w wykonuje si� przewa�nie z materia��w izolacyjnych takich jak: p�yty krzemianowo-wapienne, p�yty kartonowo-gipsowe i bloczki z betonu ko­m�rkowego. Ca�a obudowa pozostaje zimna. W tym typie zabudowy wymagana jest insta­lacja kratek. Elementy dekoracyjne wyko­nywane s� najcz�ciej z kamienia. W niekt�rych przypadkach stosuje si� do budowy r�wnie� kafle, b�d�ce elementem ozdobnym, a nie funkcjo­nalnym.


Kominki gazowe

Wygoda i czysto uytkowania

Zapytaj nas o cen

Chcieliby Pastwo otrzyma szczegowy kosztorys. Przelij zapytanie

Pogotowie kominkowe 24h

Jestemy zawsze gotowi pomc. Bezpieczestwo to dla nas priorytet. Skontaktuj si

Zastanawiasz si ?

Nie wiesz jakie rozwizanie wybra? Nasi specjalici mog pomc. Zle nam usug

Oferta   Usugi   Galeria   Case Studies   Wiedza   Kontakt