Haftmortel

Zaprawa do łączenia materiałów ceramicznych i szamotowych – specjalnie opracowana z myślą o zastosowaniu w budowie pieców kaflowych, gdyż pod wpływem gorąca mięknie i staje się elastyczna. Odporna na tempertaturę do 1100oC. Granulacja 0-2mm. Dostępna w 25 kg workach. Zużycie przy warstwie 1mm ok. 1,30kg/m2. Grubość nanoszenia od 2mm do 500mm.

Właściwości

 • ponadprzeciętne właściwości wiążące
 • bardzo szybkie wiązanie
 • szybki wzrost trwałości wiązania
 • wyprodukowana z materiałów najwyższej jakości
 • wysoki udział glinki szamotowej
 • wyśmienicie nadaje się do budowy pieców kaflowych

Obszary zastosowań

 • wypełnianie przestrzeni pomiędzy żebrami kafli
 • przy budowie pieców z kafli ceramicznych lub materiałów szamotowych
 • szybkie murowanie we wnętrzu paleniska
 • jako zaprawa wiążąca przy łączeniu płyt szamotowych
 • jako zaprawa uszczelniająca, do tworzenia warstw wyrównawczych i jako masa podtynkowa
 • jako idealne uzupełnienie dostępnych zapraw zduńskich
 • modelowanie, tworzenie części gzymsowych, np. przy piecach otynkowanych; możliwe także przy dużej grubości
 • dzięki szybkości i trwałości wiązania wyśmienicie nadaje się do prefabrykowania elementów pieca

Za pomocą zaprawy Haftmörtel ORTNER można uzupełnić zastosowania tradycyjnych zapraw zduńskich tam, gdzie cementy lub zaprawy szamotowe osiągają swe granice.

Przy pracach tynkarskich zaprawą Haftmörtel można wyrównywać nierówności wymurowań z szamotu. Szpachlowanie przy użyciu zaprawy Haftmörtel stwarza równe podłoże jako warunek dla położenia tynku.

Przy użyciu zaprawy Haftmörtel jako szpachlówki można szybko zakończyć fazę formowania bryły pieca.

Następne cienkie warstwy tynku tworzą jedynie strukturę powierzchniową.

 

Zaprawa ORTNER HAFTMÖRTEL – Stosowanie

Przygotowanie

 • całą zawartość opakowania przesypać do czystego, suchego naczynia; przed użyciem wymieszać na sucho, po użyciu zamknąć naczynie
 • mieszać z wodą niewielkie ilości, do natychmiastowego wykorzystania
 • suchą zaprawę Haftmörtel dodawać do wody (nie odwrotnie!!!)
 • stosować czystą wodę z instalacji wodociągowej
 • masę bardzo dokładnie wymieszać
 • tak przygotowaną zaprawę zużyć w ciągu 10 minut
 • stwardniałą zaprawę WYRZUCIĆ, NIE mieszać ponownie

Podłoże

 • kafle i materiały szamotowe powinny być suche, oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń
 • wilgoć pozostała po cięciu na mokro nie jest problemem; należy jednak usunąć pozostałości szlamu

Klejenie kafli

Należy zwrócić uwagę na to, aby zaprawa miała konsystencję kremu.

 • najpierw nakładać cienką warstwę kontaktową
 • następnie wypełnić całą przestrzeń pomiędzy kołnierzami kafli
 • dodawanie drobnego gruzu szamotowego nie jest konieczne
 • stosowanie klamer zalecane jest tylko w niektórych sytuacjach
  (patrz, Łączenie kafli za pomocą klamer)

Czas reakcji

 • wyrównanie kafli bez pogorszenia wiązania jest możliwe na początku okresu reakcji
 • po upływie 10-15 minut zaprawa jest jeszcze plastyczna i może być formowana
 • po upływie ok. 30 minut występuje pierwsze twardnienie zaprawy
 • po upływie 4-6 godzin zaprawa osiąga ostateczną twardość, elementy pieca można teraz transportować i poddawać obciążeniom
 • wszystkie czasy zależą od warunków panujących w otoczeniu (temperatura, wilgotność,…), od rodzaju podłoża i stosunku, w jakim zaprawa została wymieszana

Łączenie kafli za pomocą klamer

Zasadniczo nie jest wymagane, ze względu na bardzo dobre wiązanie zaprawy.

Łączenie kafli za pomocą klamer jest potrzebne tylko wtedy, gdy:

 • dany element jest elementem samonośnym
 • lub podlegającym obciążeniom statycznym

Dotyczy to na przykład:

 • elementów nośnych, np. ponad drzwiami paleniska
 • innych większych, prefabrykowanych elementów pieca

Łączenie klamrami elementów pod obciążeniem statycznym

Zbrojenia wykonane przy użyciu drutu zduńskiego powinny być przykryte wystarczającą warstwą zaprawy Haftmörtel. Korzystne jest używanie walcowanego lub ciągnionego na płasko drutu, takiego jak drut zduński ORTNER w prętach.

 

Łączenie kafli podtynkowych

Przy łączeniu kafli podtynkowych można z powodzeniem zaniechać łączenia ich za pomocą klamer, ponieważ wiązanie odbywa się w tym przypadku na całej powierzchni kafli. Z zasady należy również w tym przypadku stosować cienką warstwę kontaktową i dopiero potem nakładać odpowiednią grubość zaprawy.

Kominki gazowe

Wygoda i czystość użytkowania

Zapytaj nas o cenę

Chcieliby Państwo otrzymać szczegółowy kosztorys. Prześlij zapytanie

Pogotowie kominkowe 24h

Jesteśmy zawsze gotowi pomóc. Bezpieczeństwo to dla nas priorytet. Skontaktuj się

Zastanawiasz się ?

Nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać? Nasi specjaliści mogą pomóc. Zleć nam usługę

Oferta   Usługi   Galeria   Case Studies   Wiedza   Kontakt