Masa szamotowa

Masa szamotowa do zalewania ORTNER to zaprawa w formie proszku o grubej granulacji wyprodukowana z najlepszego szamotu (granulacja 0-5mm).

Masa szamotowa do zalewania to jakby płyta szamotowa w worku.

Przy użyciu tej masy można sporządzać masywne, ogniotrwałe elementy o dobrych właściwościach w sensie przewodzenia, magazynowania i oddawania ciepła tak, jak można tego oczekiwać po szamocie.

Jakie możliwości zastosowań istnieją?

- wylewanie warstw wyrównawczych i innych wylewek w budowie pieców akumulacyjnych; materiał o dużym udziale szamotu, który swoimi właściwościami dorównuje masywnym bryłom szamotu (płyty, cegły itd.)

- tworzenie dna paleniska lub powierzchni dennych kanałów ceramicznych

- samodzielne przygotowywanie masywnych elementów o prostych formach (płyty, belki,…) jako przykryć lub elementy nośne w obszarze wystawionym na działanie gorącego powietrza

- wykonywanie płyt szamotowych o dowolnych wymiarach

- tworzenie elementów konstrukcyjnych, kiedy normalne płyty szamotowe okazują się za krótkie

- tworzenie elementów wygiętych lub w inny sposób przestrzennie skomplikowanych za pomocą szalunku, w zależności od zapotrzebowania (np. wykonywanie wykorzystanych grzewczo nisz i powierzchni zaokrąglonych)

- inne zastosowania w budowie hipokaust

- inne zastsosowania w budowie pieców konwekcyjnych

Ważne:

Wewnątrz palenisk elementy wykonane z masy szamotowej należy powoli rozgrzewać, osuszać a następnie wypalać. 

Rozgrzewanie począwszy od temperatury 20°C do 450°C w ciągu 4 godzin.

Tak przygotowanych płyt szamotowych nie wolno stosować jako płyt izolacyjnych ze względu na dobre przewodzenie ciepła.

Masa szamotowa do zalewania – stosowanie:

Przy zastosowaniach wymagających użycia jedynie niewielkiej ilości, przed użyciem dobrze wymieszać na sucho całą zawartość opakowania.

Suchą, wymieszaną masę najpierw dokładnie rozrobić w czystym wiadrze do płynnej konsystencji (za pomocą elektrycznego mieszadła).

Tak przygotowana zaprawa (stosunek wymieszania 1:5) musi zostać zużyta w przeciągu 15 minut.

Tworzenie płyt

- najpierw wylać cienką warstwę na szalunek pomocniczy

- jako zbrojenie zatopić siatkę z włókna szklanego; zaciągnąć dokładnie zaprawą

- następnie wylać kolejną warstwę zaprawy; wygładzić powierzchnię

- zapewnić jak najlepsze zespolenie płyty poprzez potrząsanie lub ściskanie

Warstwa wyrównawcza

- na wolną od pyłu powierzchnię rozlać równomiernie przygotowaną masę; zacierając i potrząsając zapewnić jak najlepsze zespolenie płyty

- należy uważać, aby nie przygotować zbyt rzadkiej masy

Czas reakcji

- po ok. 30 minutach można wykonywać następne prace

- po 4-6 godz. wylewka osiąga ostateczną twardość, elementy można ostrożnie transportować

- wszystkie czasy zależą od warunków panujących w otoczeniu (temperatura, wilgotność,…), od rodzaju podłoża i stosunku, w jakim zaprawa została wymieszana

Uwaga

Należy uważać, aby masa schła powoli.

W przeciwnym przypadku element mógłby utracić swoją trwałość.

Przy silnych obciążeniach statycznych wymagana jest siatka zbrojeniowa klasy AQ (np. AQ 20 o gęstości oczek 5x5 lub odpowiednie).

Ponadto należy w razie potrzeby zwiększyć grubość płyty.

Kuchnie kaflowe

Niezawodne rozwiązania do gotowania i ogrzewania drewnem

Zapytaj nas o cenę

Chcieliby Państwo otrzymać szczegółowy kosztorys. Prześlij zapytanie

Pogotowie kominkowe 24h

Jesteśmy zawsze gotowi pomóc. Bezpieczeństwo to dla nas priorytet. Skontaktuj się

Zastanawiasz się ?

Nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać? Nasi specjaliści mogą pomóc. Zleć nam usługę

Oferta   Usługi   Galeria   Case Studies   Wiedza   Kontakt